DNK Silica Gel Torbalar

  • Trafolarda, yağ tanklarında endüstriyel hava kurutma sistemlerinde.
  • Laboratuvarlarda ( Desikatörler, Borular, kurutma kolonlarında.
  • Tanklarda ve depolama sahalarında.
  • İlaçlarda.
  • Gıda ürünlerinin korunmasında.
  • Nem ve rutubet istenmeyen her türlü ortamda.
  • Elektronik Malzemelerin korunmasında.
  • Kapalı devre gaz kurutmada ( Kuvvet santralleri vb. )
  • Ev Kullanıcıları için Baza altı Elbise dolapları çekmeceler vs..